Η καινοτόμος προσέγγιση του Ed.G.E.

Με την ενσωμάτωση μιας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας καλλιτεχνικής-πολιτισμικής βάσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών παιχνιδιών / εφαρμογών που βασίζονται στην τέχνη και της συμμετοχής παιδικών μουσείων και σχολείων, το Ed.G.E. στοχεύει στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παιδιών και εφήβων σχετικά με την έμφυλη ισότητα και βία.

Οι στόχοι του Ed.G.E είναι:

shutterstock_151473575-(1)

Πως θα πετύχει το Ed.G.E